Growlab Market Growlab Market

Action Talks NO5: Urban Samtidskunst

0 NOK
Action Talks er en serie med lunsjforedrag på Prindseloftet arbeidsfellesskap hvor bra folk deler sine ingredienser for å skape bra byer. Vi har plass til kun 5 gjester hver gang, så vær rask med å melde deg på! Til lunsj serveres foredragholderens favorittrett.

Foredragene streames også live på Facebook, og hvis du vil lage samme lunsj som oss, så legger vi ut oppskriften på forhånd.

NO5:
Når: 23. mai 2017
In the spotlight:
Urban Samtidskunst
Menu: Høne

Urban Samtidskunst er et prosjekt som tilrettelegger for utendørskunst på vegger i Indre Oslo og Oslo Øst, og er på mange måter et utendørsgalleri. De siste årene har de fått opp flere veggmalerier på Tøyen, for å gi stedet et unikt kunsttilbud “post-Munch”. Et mål med prosjektet har også vært å forme opinionen for å få politikerne til å begrave Oslos nulltoleranse for graffiti. Urban Samtidskunst ønsker at graffiti også skal sees på som kultur.

////ENG
Action Talks is a series of lunch-lectures at Prindseloftet co-working space, where good people share their ingredients for a better city. We only have room for 5 guests every time, so be quick signing up. For lunch we serve the guests favourite dish.

The lectures will be streamed live on Facebook, and if you want to enjoy the same food as we do while watching it, we will publish the recipe on beforehand.

Urban Samtidskunst means Urban Contemporary Art, and is a project that facilitates outdoor art on walls in Oslo. The recent years Urban Samtidskunst has had a focus on Tøyen. The idea is to give the area a unique art facilities “post-Munch”. The project is also working to affect policies related to graffiti.